Olav Skille – grunnleggeren av vibroakustikk

 Olav Skille

Olav Skille er grunnleggeren av Multivib AS, og den som definerte VibroAkustisk Terapi

Olav Skille ble født i Trøndelag 1939, og bor nå i Helsinki Finland som pensjonist. Alle rettigheter fra Olav Skilles arbeider tilhører Multivib AS i Trondheim.

Olav fant ut hvordan man kunne bruke direkte overføring av lydfrekvenser (30 – 120 Hz) til menneskekroppen. Ved bruk av rene, lavfrekvente lydbølger fant han at mange plager og tilstander kunne lindres ved bruk av VAT. Olav skapte begrepet VibroAcoustic Therapy (VAT), som i dag er kjent over hele verden.

Olav Skille: «Vi kan se på det slik: VAT gir kroppen en indre massasje. Organer i kroppen som vi ikke kan nå med tradisjonelle metoder – blir tilgjengelig via lavfrekvente vibrasjoner overført direkte til kroppsoverflaten. Dette er mulig fordi lydbølger sprer seg i vann (ca 70 % vann i kroppen) og lager dermed bevegelse i alle kroppsdeler. Dette er grunn ideen til all VAT – VibroAcoustic Therapy.»

Selv om Olav Skille for det aller meste har overlatt utviklingsarbeidet til oss i Multivib AS, kan han fortsatt nåes her. Dette gjelder for tilbakemeldinger om virkninger som bruken av Multivib utstyret har hatt for deg eller andre.  Og også om du har spørsmål som Olav eller vi i Multivib AS kan svare på.

«Jeg føler meg totalt sett bedre. Det er sjelden at jeg nå må legge meg ned pga. smerter, og jeg kan være mer aktiv i hverdagen.”

Jente 28 år